>
Yêu 79
Ưu đãi

TÊN MIỀN - DOMAIN

Tấc đất, tấc vàng - Tên miền cũng giá trị không kém mỗi mảnh đất.

Bảng giá tên miền

Hãy lựa chọn tên miền đẹp và ấn tượng nhất với khách hàng của bạn.


Tên miền là gì? Nhà phải có địa chỉ, thì website phải có tên miền. Tên miền là định danh dễ nhớ cho người dùng khi muốn truy cập vào một website nào đó. Tên miền càng đẹp, website càng có giá trị.

Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì /năm Chuyển về NhaTrangDev
.vn
470.000đ
Miễn phí
.com.vn
340.000đ
Miễn phí
.net.vn | .biz.vn
340.000đ
Miễn phí
.name.vn
45.000đ
Miễn phí
.edu.vn
190.000đ
Miễn phí
.org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính | .ac.vn
200.000đ
Miễn phí
.vn(1 kí tự)
42.000.000đ
Miễn phí
.vn(2 kí tự)
11.000.000đ
Miễn phí
Tên miền tiếng Việt Free
50.000đ
Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính 200.000 đ 200.000đ 4.520.000.000đ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm Chuyển về NhaTrangDev
.com
Free
219.000 đ
299.000 đ
299.000 đ
200.000 đ
.net
Free
249.000 đ
309.000 đ
309.000 đ
237.000 đ
.org
Free
199.000 đ
339.000 đ
339.000 đ
271.000 đ
.top
Free
39.000 đ
249.000 đ
249.000 đ
199.000 đ
.xyz
Free
29.000 đ
271.000 đ
271.000 đ
217.000 đ
.site
Free
49.000 đ
588.000 đ
588.000 đ
470.000 đ
.website
Free
39.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.dating
Free
678.000 đ
1.044.000 đ
1.044.000 đ
835.000 đ
.casino
Free
678.000 đ
3.132.000 đ
3.132.000 đ
2.506.000 đ
.reise
Free
1.130.000 đ
2.088.000 đ
2.088.000 đ
1.671.000 đ
.movie
Free
1.130.000 đ
6.328.000 đ
6.328.000 đ
5.062.000 đ
.space
Free
39.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.online
Free
29.000 đ
735.000 đ
735.000 đ
588.000 đ
.tech
Free
119.000 đ
1.040.000 đ
1.040.000 đ
832.000 đ
.host
Free
119.000 đ
1.921.000 đ
1.921.000 đ
1.537.000 đ
.press
Free
119.000 đ
1.440.000 đ
1.440.000 đ
1.152.000 đ
.store
Free
119.000 đ
1.175.000 đ
1.175.000 đ
940.000 đ
.fun
Free
69.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.photo
Free
588.000 đ
588.000 đ
470.000 đ
.pics
Free
588.000 đ
588.000 đ
470.000 đ
.family
Free
452.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.parts | .enterprises | .computer | .training | .direct | .market
Free
452.000 đ
633.000 đ
633.000 đ
506.000 đ
.attorney | .lawyer
Free
452.000 đ
791.000 đ
791.000 đ
633.000 đ
.partners | .kitchen | .shoes | .finance | .university | .financial | .coupons
Free
452.000 đ
1.044.000 đ
1.044.000 đ
835.000 đ
.games
Free
339.000 đ
380.000 đ
380.000 đ
304.000 đ
.schule
Free
339.000 đ
411.000 đ
411.000 đ
329.000 đ
.boutique | .consulting
Free
339.000 đ
633.000 đ
633.000 đ
506.000 đ
.mortgage
Free
339.000 đ
949.000 đ
949.000 đ
759.000 đ
.engineering
Free
339.000 đ
1.044.000 đ
1.044.000 đ
835.000 đ
.webcam | .trade | .bid | .party | .science | .date | .faith | .review | .accountant | .download | .loan | .racing | .win | .cricket | .men | .stream
Free
299.000 đ
316.000 đ
316.000 đ 253.000 đ
.info
Free
59.000 đ
370.000 đ
370.000 đ
296.000 đ
.rip
Free
226.000 đ
380.000 đ
380.000 đ
304.000 đ
.report | .photos | .tips | .support | .gratis
Free
226.000 đ
411.000 đ
411.000 đ
329.000 đ
.reviews | .video | .news | .studio
Free
226.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.cheap | .farm | .pub | .marketing | .events | .productions | .democrat | .foundation | .social | .rentals | .immobilien | .watch | .estate | .repair | .house | .exchange | .moda | .fitness | .digital | .church | .guide | .associates | .media | .kaufen | .town | .care | .republican | .vet | .haus | .engineer | .immo | .auction | .software | .gives | .forsale | .money | .style | .plus | .army | .navy | .airforce | .cafe | .show | .land
Free
226.000 đ
633.000 đ
633.000 đ
506.000 đ
.actor
Free
226.000 đ
791.000 đ
791.000 đ
633.000 đ
.degree
Free
226.000 đ
949.000 đ
949.000 đ
759.000 đ
.codes | .holiday | .expert | .ventures | .voyage | .capital | .tax | .claims | .toys | .dog | .restaurant | .delivery | .pizza | .coach | .tours | .jewelry | .taxi | .wine | .vin
Free
226.000 đ
1.044.000 đ
1.044.000 đ
835.000 đ
.investments | .accountants | .loans | .energy | .tires | .doctor
Free
226.000 đ
2.088.000 đ
2.088.000 đ
1.671.000 đ
.company
Free
113.000 đ
181.000 đ
181.000 đ
145.000 đ
.pictures
Free
113.000 đ
237.000 đ
237.000 đ
190.000 đ
.futbol
Free
113.000 đ
271.000 đ
271.000 đ
217.000 đ
.irish
Free
113.000 đ
316.000 đ
316.000 đ
253.000 đ
.ninja
Free
113.000 đ
380.000 đ
380.000 đ
304.000 đ
.exposed | .photography | .technology | .directory | .systems | .center | .email | .solutions | .institute | .international | .city | .reisen | .network | .run | .ltd | .group | .fyi
Free
113.000 đ
411.000 đ
411.000 đ
329.000 đ
.dance | .band
Free
113.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.bargains | .zone | .tools | .properties | .works | .cool | .guru | .bike | .coffee | .cash | .fail | .wtf | .sale | .express | .team | .mba
Free
113.000 đ
633.000 đ
633.000 đ
506.000 đ
.viajes | .recipes | .fund | .golf
Free
113.000 đ
1.044.000 đ
1.044.000 đ
835.000 đ
.credit | .gold
Free
113.000 đ
2.088.000 đ
2.088.000 đ
1.671.000 đ
.rocks
Free
45.000 đ
271.000 đ
271.000 đ
217.000 đ
.agency | .today
Free
45.000 đ
411.000 đ
411.000 đ
329.000 đ
.live
Free
45.000 đ
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.services | .life | .world
Free
45.000 đ
633.000 đ
633.000 đ
506.000 đ
.art
Free
139.000 đ
285.000 đ
285.000 đ
228.000 đ
.icu
Free
29.000 đ
181.000 đ
181.000 đ
145.000 đ
.asia
Free
49.000 đ
316.000 đ
316.000 đ
253.000 đ
.rent
Free
400.000 đ
1.322.000 đ
1.322.000 đ
1.058.000 đ
.college
Free
400.000 đ
1.322.000 đ
1.322.000 đ
1.058.000 đ
.com.de
Free
158.000 đ
158.000 đ
127.000 đ
.work
Free
170.000 đ
170.000 đ
136.000 đ
.business
Free
181.000 đ
181.000 đ
145.000 đ
.in.net
Free
203.000 đ
203.000 đ
163.000 đ
.link | .click | .co.nl
Free
226.000 đ
226.000 đ
181.000 đ
.jp.net
Free
237.000 đ
237.000 đ
190.000 đ
.us | .gb.net
Free
249.000 đ
249.000 đ
199.000 đ
.cc | .com.co | .net.co | .nom.co | .observer | .realty
Free
271.000 đ
271.000 đ
217.000 đ
.com.se
Free
278.000 đ
278.000 đ
222.000 đ
.co.uk
Free
278.000 đ
278.000 đ
223.000 đ
.club
Free
19.000 đ
280.000 đ
280.000 đ
224.000 đ
.biz
Free
305.000 đ
305.000 đ
262.000 đ
.mex.com
Free
316.000 đ
316.000 đ
253.000 đ
.name
Free
339.000 đ
339.000 đ
271.000 đ
.vip
Free
346.000 đ
346.000 đ
277.000 đ
.radio.fm | .radio.am
Free
380.000 đ
380.000 đ
304.000 đ
.blue | .tel | .pro
Free
384.000 đ
384.000 đ
307.000 đ
.gr.com
Free
396.000 đ
396.000 đ
316.000 đ
.gift | .nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales | .miami
Free
407.000 đ
407.000 đ
325.000 đ
.supply | .supplies | .equipment | .gallery | .graphics | .lighting | .management | .education | .football | .jetzt | .soccer
Free
411.000 đ
411.000 đ
329.000 đ
.pink | .red
Free
441.000 đ
441.000 đ
353.000 đ
.mobi | .pw | .desi | .cloud | .eu.com | .us.com | .ae.org | .us.org | .de.com
Free
475.000 đ
475.000 đ
380.000 đ
.co.no
Free
565.000 đ
565.000 đ
452.000 đ
.wiki | .co | .country | .help | .love | .lol
Free
588.000 đ
588.000 đ
470.000 đ
.ink
Free
601.000 đ
601.000 đ
481.000 đ
.me
Free
610.000 đ
610.000 đ
488.000 đ
.vision | .fish | .industries | .community | .catering | .cards | .vacations | .clothing | .singles | .contractors | .construction | .domains | .academy | .builders | .florist | .gripe | .discount | .place | .deals | .limited | .gifts | .sarl | .rehab | .chat | .school | .cab | .charity | .gmbh | .shopping | .co.com | .ooo | .plus.dpml.zone
Free
633.000 đ
633.000 đ
506.000 đ
.blog
Free
667.000 đ
667.000 đ
533.000 đ
.fishing | .horse | .fashion | .garden | .fit
Free
678.000 đ
678.000 đ
542.000 đ
.uk.com | .uk.net
Free
689.000 đ
689.000 đ
551.000 đ
.bz | .ws
Free
700.000 đ
700.000 đ
560.000 đ
.beer
Free
723.000 đ
723.000 đ
579.000 đ
.tv
Free
735.000 đ
735.000 đ
588.000 đ
.sexy | .mom
Free
746.000 đ
746.000 đ
597.000 đ
.surf | .nyc | .cooking | .rodeo | .vodka | .soy | .how | .casa | .yoga | .wedding
Free
775.000 đ
775.000 đ
620.000 đ
.rest | .dentist
Free
791.000 đ
791.000 đ
633.000 đ
.se.net | .hu.net
Free
859.000 đ
859.000 đ
687.000 đ
.buzz | .kiwi
Free
870.000 đ
870.000 đ
696.000 đ
.tattoo
Free
881.000 đ
881.000 đ
705.000 đ
.christmas
Free
904.000 đ
904.000 đ
723.000 đ
.menu
Free
945.000 đ
945.000 đ
756.000 đ
.cn.com | .ru.com | .sa.com | .jpn.com
Free
949.000 đ
949.000 đ
759.000 đ
.design
Free
972.000 đ
972.000 đ
777.000 đ
.quebec
Free
983.000 đ
983.000 đ
786.000 đ
.limo | .cleaning | .condos | .maison | .tienda | .flights | .cruises | .villas | .holdings | .plumbing | .camera | .diamonds | .careers | .camp | .glass | .solar | .furniture | .insure | .lease | .healthcare | .clinic | .dental | .surgery | .memorial | .legal | .apartments | .bingo | .tennis | .theater | .hockey | .salon | .hospital | .br.com | .za.com
Free
1.044.000 đ
1.044.000 đ
835.000 đ
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
Free
1.175.000 đ
1.175.000 đ
940.000 đ
.bayern | .poker
Free
1.198.000 đ
1.198.000 đ
958.000 đ
.bar | .fans
Free
1.469.000 đ
1.469.000 đ
1.175.000 đ
.scot | .london | .vegas
Free
1.514.000 đ
1.514.000 đ
1.211.000 đ
.io
Free
1.582.000 đ
1.582.000 đ
1.266.000 đ
.build
Free
1.616.000 đ
1.616.000 đ
1.293.000 đ
.global | .green
Free
1.675.000 đ
1.675.000 đ
1.340.000 đ
.paris
Free
1.695.000 đ
1.695.000 đ
1.356.000 đ
.bio
Free
1.932.000 đ
1.932.000 đ
1.546.000 đ
.best
Free
2.204.000 đ
2.204.000 đ
1.763.000 đ
.physio
Free
2.339.000 đ
2.339.000 đ
1.871.000 đ
.law
Free
2.463.000 đ
2.463.000 đ
1.971.000 đ
.ceo | .adult | .porn | .archi | .travel
Free
2.486.000 đ
2.486.000 đ
1.989.000 đ
.fm
Free
2.497.000 đ
2.497.000 đ
1.998.000 đ
.xxx
Free
2.622.000 đ
2.622.000 đ
2.097.000 đ
.blackfriday | .guitars | .hiphop | .audio | .diet | .property | .flowers
Free
2.938.000 đ
2.938.000 đ
2.350.000 đ
.creditcard
Free
3.132.000 đ
3.132.000 đ
2.506.000 đ
.hiv
Free
5.062.000 đ
5.062.000 đ
4.050.000 đ
.juegos | .hosting | .sucks | .game
Free
8.475.000 đ
8.475.000 đ
6.780.000 đ
.feedback
Free
8.814.000 đ
8.814.000 đ
7.051.000 đ
.tickets
Free
10.283.000 đ
10.283.000 đ
8.226.000 đ
.theatre
Free
14.125.000 đ
14.125.000 đ
11.300.000 đ
.storage
Free
14.690.000 đ
14.690.000 đ
11.752.000 đ
.dpml.zone
Free
25.312.000 đ
25.312.000 đ
20.250.000 đ
.reit
Free
29.380.000 đ
29.380.000 đ
23.504.000 đ
.protection | .security
Free
56.500.000 đ
56.500.000 đ
45.200.000 đ
.car | .auto | .cars
Free
58.760.000 đ
58.760.000 đ
47.008.000 đ
  • Giá chưa gồm VAT.
  • Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
  • Chú ý: Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên.
  • Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm.

Mua >=20 domain quốc tế trở lên được giảm 10%

Mua >=15 domain quốc tế trở lên được giảm 7%

Mua >=10 domain quốc tế trở lên được giảm 5%

Mua domain quốc tế >=10 năm trở lên được giảm 5%